LEVERINGSVOORWAARDEN

Greenhouse verkoopt vanuit België, en levert naar verschillende EU landen. Foutief doorgegeven of niet bestaande leveringsadressen zijn de verantwoordelijkheid van de Koper en kunnen aanleiding geven tot extra kosten. Voor levering in een specifiek land, dat niet is opgenomen in de bestemmingen, kan de Klant Greenhouse contacteren om meer informatie omtrent de leveringsvoorwaarden in dat specifiek land te bekomen. De vermelde leveringstermijnen op de website van Greenhouse zijn niet bindend, maar worden louter als aanwijzing gegeven.

Bestellingen die geplaatst worden op Greenhouse worden behandeld van zodra de betaling van de bestelling ontvangen is.  De levering van producten is voorzien binnen de 3 tot 10 dagen na betaling. Voor sommige producten zal de levertijd langer zijn dan 10 dagen, dit zal dan ook vermeld worden online bij de specificaties van het product en in de orderbevestiging. Producten met een langere levertermijn worden gemaakt op vraag van de Klant en kunnen niet geannuleerd worden. Geen enkele vertraging in levering kan aanleiding geven tot verbreking van de koop of betaling van schadevergoedingen ten voordele van de Koper, behoudens in geval van opzettelijke vertraging.

Greenhouse kan niet verantwoordelijk worden geacht bij overmacht, die de productie, beschikbaarheid, transport of levering van het product zou beïnvloeden. Wanneer onjuiste prijzen worden vermeld op greenhouse.boutique, greenhousestore.be of greenhouseshop.be vanwege technische fouten en op basis van deze onjuiste prijzen komt een koopcontract tot stand, dan heeft Greenhouse het recht om het koopcontract te annuleren, zelfs nadat de bestelling per e-mail is bevestig.  De betaling zal onmiddellijk worden terugbetaald.

In het geval van niet-levering van de goederen worden de eventueel door de Koper betaalde sommen terugbetaald zonder interest of andere vergoeding. In het geval van niet-beschikbaarheid van het product, zal Greenhouse de Klant informeren per e-mail. Als de initiële levertermijn niet kan nagekomen worden, zal een nieuwe levertijd worden doorgegeven aan de klant, overeenkomstig de informatie die beschikbaar is bij Greenhouse. De klant kan, indien gewild, zijn order annuleren, tegen terugbetaling of aanvulling van zijn credits.

Greenhouse heeft het recht gedeeltelijke leveringen te verrichten. In het geval een order bestaat uit meerdere producten waarvan bepaalde producten onmiddellijk beschikbaar zijn en andere niet onmiddellijk, dan zal Greenhouse het order slechts uitleveren als alle producten van het order beschikbaar zijn. In het geval de Klant de beschikbare producten eerder wil ontvangen, dan dient deze een afzonderlijk order in te geven voor deze producten en de transportkosten 2x betalen.

Er wordt automatisch een email verstuurd naar de Klant op het moment van uitsturen van de goederen, en dit naar het email adres dat werd ingegeven bij registratie. Greenhouse informeert de klanten van de levertijden op een louter indicatieve basis, zoals doorgegeven door de gekozen transporteur. Transportkosten worden bevestigd bij checkout, vóór de definitieve bevestiging van de bestelling. Transportkosten zijn afhankelijk van de bestemming, gewicht en afmetingen. Greenhouse informeert zijn klanten dat deze levertijden geen rekening houden met zaterdag, zondag en feestdagen.

Producten zijn verpakt conform de transportnormen die van kracht zijn, en bieden een optimale bescherming van de producten tijdens hun transport. De klant dient dezelfde normen te respecteren in het geval een product wordt teruggezonden als gevolg van dienst-na verkoop of om redenen van niet-geschiktheid. Eventuele schade geconstateerd aan een product dat voortvloeit uit het product dat niet goed werd verpakt kan leiden tot een slechts gedeeltelijke terugbetaling of geen restitutie in het geval van de onmogelijkheid van wederverkoop in die staat of in het geval van een aangegeven technisch probleem dat nog verslechterd is.

RETOURNEREN

In het kader van de verkoop op afstand (zonder de gelijktijdige fysieke aanwezigheid van de partijen), volgens de wet van 6 april 2010, de wet van de handelspraktijken, heeft de klant het recht om zijn bestelling terug te zenden, zonder een boete te betalen, met uitzondering van de kosten van verzending en terugzending van de goederen, en dit binnen een termijn van 14 dagen, te beginnen vanaf de dag van ontvangst van de goederen door de Klant.

De klant dient Greenhouse hiervan te informeren per aangetekend schrijven met ontvangstbewijs, gericht aan: Greenhouse, Koestraat 175A, 8800 Roeselare, België of door contact op te nemen met Greenhouse via (e-mail) hello@greenhouse.boutique met vermelding van het ordernummer en de reden voor het terugsturen. Greenhouse zal dan aan de klant de te volgen stappen aangeven. In alle gevallen wordt het terugsturen uitgevoerd op risico van de klant. De klant moet ten alle tijden het bewijs van terugsturen kunnen voorleggen.

De producten die teruggestuurd worden moeten intact zijn, in een perfecte staat voor wederverkoop (niet gebruikt), en in de originele verpakking. Ze mogen niet gedragen of gebruikt zijn en geen enkel teken vertonen van slijtage of verslechtering. De goederen moeten zich steeds in een staat van volmaakte reinheid zijn. Elk product dat beschadigd is, onvolledig, of waarvan de originele verpakking is verslechterd, zal noch terugbetaald, noch omgeruild worden. Dit recht op teruggave wordt uitgeoefend zonder boete, met uitzondering van de transportkosten die nog steeds voor de klant zijn.

In het geval het recht op terugzending door de Klant wordt uitgeoefend zal Greenhouse, na ontvangst, een email versturen naar de Klant met bevestiging van ontvangst. Daarna zal Greenhouse de Klant credits toekennen voor hetzelfde bedrag. 

De klant kan ook vragen om de som volledig terug te storten. Gelieve, in dit geval, een email te sturen naar hello@greenhouse.boutique. In het geval van een vraag voor terugbetaling zal Greenhouse het bedrag terugbetalen binnen de 30 dagen.

Alle producten op de site kunnen teruggestuurd worden tenzij expliciet vermeld. In elk geval zal het recht op terugsturing niet gelden voor producten die een persoonlijk karakter hebben, die gemaakt werden volgens de specificaties van de Klant of die enkel gemaakt worden op bestelling. De levertermijn van deze producten is vaak langer dan 4 weken. Bijvoorbeeld artikelen besteld in een afwijkende kleur, specifieke afmeting of samenstelling op de website. Ook producten, die samengesteld moeten worden door de koper, kunnen na bestelling niet meer worden geretourneerd. De Klant kan deze goederen enkel annuleren binnen de 14 dagen na aankoop. Producten die te snel verouderen of waarvan de kwaliteit achteruitgaat kunnen niet worden teruggestuurd. Ook eventuele diensten die uitgevoerd werden, kunnen niet geannuleerd worden.